گروه پرسش احکام
کدرهگیری 853
تاریخ ثبت 1439/02/15
تاتو

با سلام این روزها مد شده است که خانمها اقدام به آرایشهای ماندگار تاتو مثل ابرو، لب و خالکوبی مینمایند.آیا امکان وضو و یا غسل جنابت مقدور است وضعیت وت کلیف نماز چه خواهد بود؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.