گروه پرسش احکام
کدرهگیری 856
تاریخ ثبت 1439/02/15
تبعیت همسر از شوهر خود در رابطه با وطن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام
خانمی که ازدواج کرده و به وطن شوهرش رفته است و مثلا هر ماه یک یا دو بار برای مدت چند روز به جهت دید و بازدید به وطنش مراجعه می کند نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

بسیار ممنونم
هوالعلیم. شکسته است.