گروه پرسش احکام
کدرهگیری 859
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت

به نام خالق طهارت
با عرض سلام و خدا قوت
1.آیا بر خانم مجرد که تحریک میشه و احساس کنه که انزال مایع منی داشته غسل جنابت واجب است؟
2.آیا مایع منی همان مایع لزجی است که در ابتدای تحریک خارج میشود یا مایع آب مانندی که در انتها و پس از ارضا خارج میشود؟
3.آیا خود ارضایی حرام است؟
هوالعلیم.
به صرف تحریک و خروج مایع، غسل واجب نیست، مگر اینکه حالت خاصّ جنسی برای او حاصل شود. مایع منی هنگام اورگاسم از زن خارج میشود.
خود ارضایی حرام است.