گروه پرسش احکام
کدرهگیری 862
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت زنان

با سلام. 1. آيا زنان نیز در دوران عقد و قبل از دخول به مرحله ای می رسند که بایستی غسل کنند؟ در صورت مثبت بودن جواب لطفا نشانه هایی که غسل را لازم می کند بفرمایید.
2. چنانچه خانم ها بعد از دخول اولیه ظرف چند روز دچار خونریزی شوند چگونه باید نماز بخوانند؟ آیا احکام آن همچون احکام استحاضه است؟
هوالعلیم
1 بارها پاسخ این سؤال داده شده است.
2 باید استحاضه حساب کنند.