گروه پرسش احکام
کدرهگیری 864
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت زنان

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم خصوصیات منی چیست در خانم ها و چطور میشود یقین پیدا کرد غسل جنابت بدون جماع بر خانم ها واجب شده؟ ترشحات خارج شده چه فرقی با منی دارند؟ لطفا کامل و دقیق و واضح بیان بفر مایید قبلا از بذل امتنان جنابعالی تشکر می نمایم
هو العالم تشخیص احتلام زن و ترتّب جنابت بر آن قدری مشکل است. معمولاً رطوبتی که از زن هنگامه ملاعیه و در کنار همسر خارج می شود احتلام نیست و غسلی بر او واجب نمی شود. اگر زن در هنگام ملاعیه به قدری تحریک شد که احساس رسیدن به اوج لذّت جنسی را در خود نمود و پس از گذراندن این حالت دچار سستی و رخوت و ضعف شد در این صورت محتلم شده است گر چه رطوبتی از او خارج نشود و اگر به این حد نرسید ولی رطوبت به هر مقدار از او خارج شد او محتلم نشده است.