گروه پرسش احکام
کدرهگیری 868
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده از موی مصنوعی

سلام...میخواستم بدونم اگر از موی مصنوعی استفاده کنیم و روسری نپوشیم در جایی که حجاب سخت میشود این کار مجاز میشود تا جایی که در فیلم های پخش شده از ایران دیدم خیلی از هنرپیشه ها برای موی جلوی سر ازموی مصنوعی استفاده می کنند .در ثانی اگر اجبار از سوی همسر باشه این کار را جایز میکند. متشکرم لندن
هوالعلیم.
1ـ استفاده از موی مصنوعی مانند موی طبیعی است و نمیتوان آن را مکشوف کرد.
2ـ همسر نمیتواند اجبار کند.