گروه پرسش احکام
کدرهگیری 870
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم پوشش کف و روی پا در نماز برای زنان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
حکم پوشش کف و روی پا در نماز برای بانوان چیست؟آیا پوشاندن این قسمتها واجب است یا خیر؟
هوالعلیم
لازم نیست.