گروه پرسش احکام
کدرهگیری 871
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تاتو لب و چشم

باسلام و قبولی طاعات می خواستم از خدمتتان ببرسم تاتوی خط چشم ولب از نظرشما اشکال دارد یا خیر؟ باتشکر
هوالعلیم
خیر اشکالی ندارد.