گروه پرسش احکام
کدرهگیری 875
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم توطن زن

با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات من ساکن شهرستان بهشهر می باشم و وطن دوم من یکی از روستاهای ساری می باشد. بعد از ازدواج در همان شهرستان زندگی می کنم شوهرم وطن دوم خود را که یکی از شهرهای استان گلستان می باشد می داند. البته من و شوهرم هر دو در وطن دوم خود دارای زمین موروثی می باشیم و به آنجا علاقمند می باشیم. می خواستم تکلیف خود را در مورد نماز و روزه خود در وطن دوم خود با توجه به تحت تکفل بودن شوهرم بدانم. با تشکر
هوالعلیم
زن در توطّن و قصر و اتمام تابع شوهر می باشد.