گروه پرسش احکام
کدرهگیری 879
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم روزه زن باردار و شیرده

سلام علیکم زن حامله و زن بچه شیر ده میتوانند روزه بگیرند؟ اگر نباید بگیرند در قبال روزه هایی که سال های گذشته در این وضعیت گرفته اند چه وظیفه ایی دارند؟
هوالعلیم
اگر ضرری نرساند اشکال ندارد.