گروه پرسش احکام
کدرهگیری 890
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن بلوغ دختران

سلام علیکم و رحمت اللَه آیا سن بلوغ دختران در14 سالگی نظر فقهی حضرتعالی است یا مرحوم علامه؟ مرحوم علامه در مورد سن تکلیف دختران خویش و خواهران حضرتعالی چه میفرمودند؟
هوالعلیم
نظر ایشان نیز همین حدود بوده است گر چه ابراز نمی کردند.