گروه پرسش احکام
کدرهگیری 891
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن تکلیف دختران

سلام علیکم
1 آیا سن تکلیف دختران 9 سالگی است یا از زمان حیض به بعد دختران مکلّف می شوند؟
2 من از زمان حیض به بعد(13 سالگی) نماز و روزه ام را یه جا آورده ام. ولی عذر من در دو سال اول به صورت نامرتب بود ( گاها هر دو ماه یک بارعذر می شدم و یا در هر بار میزان آن کمتر از 3 روز بود) و من به دلیل عدم آگاهی غسل حیض به جا می آوردم (نه غسل استحاضه) و موارد مربوط به استحاضه را انجام نمی دادم ،حکم نماز و روزه هایی که در مدت تقریبا 3 سال انجام داده ام به چه شکل است؟
هوالعلیم
1 از زمان حیض و یا نه سالگی باید والدین دختر را به انجام تکالیف مُلزم نمایند البته در این مسئله باید رعایت حال و شرائط او در نظر گرفته شود ولی سنّ تکلیف چهارده سالگی است.
2 فقط نمازهائی که در ایّام مخصوصه از شما فوت شده است قضاء کنید.