گروه پرسش احکام
کدرهگیری 898
تاریخ ثبت 1439/02/15
عذر شرعی خانم ها در اماکن متبرکه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در مواقع عذر شرعی خانم ها در حرم ائمه علیهم السلام چگونه باید عمل کنند؟ در حرم امام رضا علیه السلام این قسمت های مسقف جدید مثل دار الحجة و دار الحکمة و ساختمانی به نام ایت اللَه خمینی و زیرزمین های حرم ایا ورود اشکال دارد . از رفقا شنیدم نظر شما بر این است که فقط در صحن ها توقف شود گاهی هوا سرد است یا خیلی گرم در این موارد چه؟
هوالعلیم
در محدودۀ رواقها اگر مسجد نباشد اشکالی ندارد، اما در محوطۀ ضریح مطهر نباید وارد شد.