گروه پرسش احکام
کدرهگیری 899
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل

سلام اگر بخواهم غسل حیض کنم و ذره ی کوچکی لاک روی پوست دست بماند و به هیچ طریقی از بین نرود. تکلیفم چیست؟
هوالعلیم
همینطور غسل کنید صحیح است.