گروه پرسش احکام
کدرهگیری 900
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت

باسلام می خواهم بدانم دخول شی ء یا انگشت دست آیا موجب جتابت زن میشود یا فقط دخول آلت است که ایجاد جنابت میکند ؟ با تشکر
هوالعلیم
موجب جنابت نمی شود.