گروه پرسش احکام
کدرهگیری 903
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت زن

با سلام.مي خواستم بپرسم با توجه به اينكه زنان دو جور لذت جنسي دارند لذت مهبلي و لذت كليتوريسي و من شنيده ام كه لذت مهبلي خيلي شديد تره واسه همين فكر مي كنم در رساله فقها كه آورده شده به اوج لذت جنسي غسل واجبه منظور لذت مهبلي بوده و به لذت كليتوريسي غسل واجب نمي شه.آيا درسته ؟ و اگه درست نيست در صورتي كه كسي با اين فرض و ندانسته در مواقع لذت كليتوريسي غسل انجام نمي داده يعني نمي دونسته به لذت كليتوريسي هم غسل واجبه ، حكم نمازاش چيه؟
هوالعلیم
فرقی نمی کند در هر دو حال چنانچه به اوج لذت جنسی برسد و از او مایعی خارج گردد که نشانه آن ضعف وسستی است غسل واجب می شود.البته در صورت ضعف و رسیدن به این مرتبه خروج مایه شرط نیست ولی غالباً این مسئله صورت می گیرد و اگر انسان نمی داند که آیا زن به این نقطه رسیده است یا خیر ،درصورتی که دخول صورت گرفته باشد غسل واجب است والّا خیر.