گروه پرسش احکام
کدرهگیری 905
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت و غسل حیض

بسم اللَه الرحمن الرحیم
1 اگر زنی هم جنب باشد و هم حائض ، آیا در زمان حیض می تواند غسل جنابت کند و آیا در این صورت آثار جنابت برداشته می شود ؟
2 اگر در مجلس همخوانی قرآن که فردی می خواند و هرکس نیز برای خود زمزمه می کند در صورت خواندن آیات سجده اعم از واجب و مستحب چند سجده باید انجام داد ؟ والسلام علیکم و رحمة اللَه
هوالعلیم
1
غسل جنابت پس از حیض می باشد.
2
یک سجده باید انجام داد.