گروه پرسش احکام
کدرهگیری 907
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت قرآن، غسل، وضو و طبخ غذا در ایام عادت

بسم اللَه الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از راهنمائیهای جنابعالی ، لطفاً پاسخ سؤالات بنده را بفرمائید . با تشکر 1 طبق نظر بعضی از علما خواندن قران بیش از 7 آیه توسط بانوان در دوران حیض کراهت دارد و بعضی دیگر فرموده اند که منظور از کراهت در اینجا ثواب کمتر است . لطفاً بفرمائید به نظر شما کدام مورد صحیح است ؟ 2 آیا بانوان در دوران حیض می توانند وضو و غسل مستحبی انجام دهند ؟ (درصورت منفی بودن پاسخ اگر بخواهیم چهل جمعه پشت هم غسل جمعه انجام دهیم باید چه کنیم ؟ ) 3 آیا پختن غذا در دوران حیض برای بانوان کراهت دارد ؟
هوالعلیم
1ـ نباید خوانده شود.
2ـ غسل نمی‌توانند انجام دهند.
3ـ خیر کراهت ندارد.