گروه پرسش احکام
کدرهگیری 911
تاریخ ثبت 1439/02/15
كاركردن بانوان بيرون از منزل

سلام مي خواستم بپرسم حكم كاركردن زنها بيرون از خانه چيست؟آيا بطور كامل حرام است يا تحت شرايطي خاص زن مي تواند بيرون از خانه به كاري كه با اصول شرع منافات ندارد بپردازد؟
هوالعلیم
در صورت منطبق بودن با موازین ایرادی ندارد.