گروه پرسش احکام
کدرهگیری 915
تاریخ ثبت 1439/02/15
کاشت ناخن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم ازرفقا شنیده ام نظرحضرتعالی راجع به کاشت ناخن بلامانع میباشد. باتوجه باینکه کاشت ناخن مستلزم اضافه کردن ماده ای (ظاهرا مواد دندانپزشکی) بروی ناخن اصلی است و بمرور زمان و با رشد ناخن اصلی بالا میاید و احتیاج به تمدید دارد و دائمی نیست چون درصورت تمایل میتوان آنرا برداشت. حقیرخواستم تا مستقیما نظرحضرتعالی را بدانم .تشکر و ارادت فراوان دارم.
هوالعلیم
اشکال ندارد.