گروه پرسش احکام
کدرهگیری 922
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفّارۀ روزۀ دوران شیردهی

آیا کفّارۀ روزه برای خانم‌هایی که بچه شیر می‌دهند با بقیه فرق می‌کند؟
هوالعلیم
خیر