گروه پرسش احکام
کدرهگیری 925
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت پوشش زن و ارتباط با نامحرم

سلام عليكم.لطفا در مورد حد واجب پوشش زن وصحبت با نامحرم توضيح بفرماييد.شكيات نماز بين ركعات وسجده ها چگونه است؟كسي كه نمي داند چه مقدار نماز قضا دارد چطور بايد عمل كند؟
هو العلیم
زن باید تمام بدن خود را چه از نظر دیدن بدن و یا حجم بدن از نامحرم بپوشاند و صحبت با او را ترک گوید مگر در بعضی از ضرورتها مثل مراجعه به طبیب و غیره.
حکم در شک رکعات و اجزای آن در رساله های عملیه موجود است . در قضاء نماز ها به قدر متقین عمل کند.