گروه پرسش احکام
کدرهگیری 927
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت حضور زنان در قبرستان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
مرحوم علامه قدس اللَه نفسه الزکیه در کتاب رساله بدیعه حدیثی از پیامبر نقل نمودند که در قسمتی از آن، ایشان به امیرالمؤمنین فرمودند که اذان و اقامه بر زنها نیست.
1)منظور از این جمله چیست؟آیا بهتر است زنها اذان و اقامه بگویند؟
2)در قسمت دیگر حدیث میفرمایند که زنها کنار قبر نایستند.
الف)منظور از این جمله چیست؟بهتر است کنار قبر مردگان چه از آشنایان چه غیر آنها نایستیم و نرویم؟
ب)قبر اولیای الهی هم شامل مطلب ذکر شده از حضرت میشود؟
3)سؤالاتی که در سایت از شما به صورت عمومی پرسیده میشود برای همه قابل اجراست؟
باتشکر.
هوالعلیم
زنها باید آهسته بگویند نه اینکه بطور کلی ترک کنند.
2 زنها در تشییع جنازه نباید شرکت کنند و نیز به قبرستان نروند و قبر اولیاء الهی اگر چنانچه در قبرستان باشد بهتر است نروند.
و امّا پاسخ به سؤالات درسایت سعی می شود که برای همه قابل استفاده باشد مگر اینکه خصوصیّت مورد لحاظ گردد.