گروه پرسش احکام
کدرهگیری 929
تاریخ ثبت 1439/02/15
لاک زدن ناخن

باسلام.می خواستم بدانم چرا لاک زدن عیب دارد؟ یعنی اگر نامحرم ببیند عیب دارد؟ فوقش ناخن رنگ میگیرد. آخر اندام که نیست. ناخن است. می خواستم دلیلی منطقی بیاورید.ممنون
هوالعلیم
لاک زدن ایرادی ندارد امّا چون روی ناخن فاصله ایجاد می‌کند آب وضو به آن نمی‌رسد و باید آن را پاک نمود.