گروه پرسش احکام
کدرهگیری 930
تاریخ ثبت 1439/02/15
لاک زدن ناخن

سلام علیکم
آیا زنان می توانند قسمت زاید ناخن که بلند می شود و روی گوشت نمی باشد را لاک بزنند و همیشه باهمان نماز بخوانند.
زیرا این قسمت مردار حساب می شود .
هوالعلیم
اشکال ندارد.