گروه پرسش احکام
کدرهگیری 931
تاریخ ثبت 1439/02/15
لاک ناخن

با سلام مجدد
1 آیا لاک زدن در قسمت مردار ناخن (جایی که به گوشت وصل نمی باشد) در هنگام غسل اشکال دارد؟
2 آیا صحیح است که برای وضو می توان فقط از سر انگشت کوچک پا مسح کشید و بقیه ناخن ها لاک زده باشد؟
هوالعلیم
1
آری
2
خیر