گروه پرسش احکام
کدرهگیری 933
تاریخ ثبت 1439/02/15
لکه بینی

با سلام اگر خانمی عکسبرداری داخلی(رحم) داشته باشد وبعد چند روز به خاطر ان دچار لکه بینی باشد حکم ان چیست؟
هوالعلیم.
اگر در ایام حیض نباشد، استحاضه محسوب میشود.