گروه پرسش احکام
کدرهگیری 934
تاریخ ثبت 1439/02/15
لکه بینی

سلام.معمولا عادت ماهیانه من 7 روز است. ولی در3 روز آخر فقط لکه بینی دارم آنهم خیلی کم. سؤال من این است در این روزهای لکه بینی باید بروم غسل کنم ونماز و روزه را بجا بیاورم یا اینکه صبر کنم 7 روز تمام شود وبعد غسل کنم؟
2.میخواستم بپرسم در غسل باید چند بار روی هر طرف بدن آب بریزیم. بعضی میگویند 3 بار وبعضی میگویند 1 بار؟
با تشکر
هوالعلیم
1 باید هفت روز تمام حساب کنید.
2 یک بار کافیست.