گروه پرسش احکام
کدرهگیری 936
تاریخ ثبت 1439/02/15
مدّت ایام حیض

سلام علیکم .با توجه به شرایطی که خون حیض دارد لکه هایی را که قبل از آن و بعد آن میبینم وگاها مدت کل با احتساب هفت روز عادت به ده می رسد چطوری حساب کنم؟ از خداوند توفیق بندگی و قبولی طاعات و سلامتی برای شما دارم.
هوالعلیم
اگر آثار حیض را داشته باشد باید حیض به حساب آورد.