گروه پرسش احکام
کدرهگیری 937
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراجعه زن به دکتر مرد

آیا رفتن به دکتر مرد برای درمان ریزش مو، برای خانم ها اشکال شرعی دارد؟
هوالعلیم
در صورت نبودن دکتر زن ایرادی ندارد.