گروه پرسش احکام
کدرهگیری 938
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراجعه زن به دندانپزشک مرد

با سلام با توجه به مشکلات مالی ایا رجوع به دندان پزشک مردی که در مراکز دولتی کار می کند و مجانی هست در صورتی که دکتر زن در مطب وجود دارد اشکالی دارد؟
هوالعلیم.
در صورت ضرورت و پوشاندن چهره اشکالی ندارد.