گروه پرسش احکام
کدرهگیری 941
تاریخ ثبت 1439/02/15
موازین کارکردن زن در بیرون منزل

با سلام منظور شما از کار کردن زن در بیرون منزل درصورت منطبق بودن با موازین چیست؟ کار کردن زن در شرکت ها، موسسات فرهنگی مذهبی، کارخانجات و محیط های اداری که مردان هستند چگونه است؟ اینکه خانمها استخدام می شوند برای پاسخگویی تلفن یا روابط عمومی در مکان های ذکرشده از چه قراری است؟
هوالعلیم
ارتباط با مرد نباید داشته باشند.