گروه پرسش احکام
کدرهگیری 942
تاریخ ثبت 1439/02/15
مواضع زینت به چه قسمتهایی گفته می شود؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام عليكم
مواضع زينت چه قسمت هايي است؟باتشکرفراوان.
هو العلیم
به گردن ودست ها گفته می شود .