گروه پرسش احکام
کدرهگیری 943
تاریخ ثبت 1439/02/15
موجبات غسل برای بانوان

با سلام اگر زن فقط با همسر خود شوخی بدنی انجام دهند وفقط زن بفهمد که بدنش خیس شده حتما باید غسل کند با تشکر
هو العالم خیر لازم نیست.