گروه پرسش احکام
کدرهگیری 949
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوۀ مباشرت با بانوان در محیط کاری

سلام علیکم
کیفیت ارتباط با خانم هایی که در محیط کاری و اداری و شرکت هستند چگونه باید باشد؟
وقتی که جایی مجبور به این ارتباط شدیم چه باید کرد و چگونه باید رفتار نمود؟
هوالعلیم
باید کاملاً رسمی و بدور از مزاح و نگاه انجام پذیرد.