گروه پرسش احکام
کدرهگیری 954
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت کمتر از 7 آیه در ایام عادت ماهیانه

سلام
آيا در حالت پريود بودن مي توان قرآن خواند؟
هوالعلیم.
بیش از هفت آیه نخوانید.