گروه پرسش احکام
کدرهگیری 955
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت

سلام و خسته نباشید
به خانمی که خوابی ببیند و ارضا شود آیا جنب گفته میشود ؟ و باید غسل کند؟ امروز روزه ی قضایی گرفته ام، بعد از نماز صبح کمی خوابیدم و در خواب ارضا شدم و همان وقت بیدار شدم، همان حالت سستی را حس کردم، حالا نمیدانم روزه ام صحیح است یا باطل شده ؟ لطفا پاسخ دهید
هوالعلیم
1
آری
2
صحیح است.