گروه پرسش احکام
کدرهگیری 956
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام داروهای الکل دار

سلام علیکم شیخ الرِییس ابو علی سینا در کتاب قانون در طب خود در بخش دارو ها از نوشیدنی هایی با نام شراب نام برده است که طرز تهیه برخی از انها به این صورت است که تعدادی از گیاهان دارویی را در کیسه ای ریخته و درون اب انگور می ریزیم و یا اب انگور را به تنهایی در ظرفی ریخته و در افتاب به مدت 40 روز یا 3 ماه قرار می دهیم ایا استفاده از این نوشیدنی ها حلال است یا خیر؟
هوالعلیم
قطعا ایشان برای دارو این تجویز را کرده است چنانچه امروزه در بسیاری از شربت ها مقداری الکل وجود دارد. در این صورت اگر داروئی به عنوان بدیل وجود داشته باشد نمی توان از این دارو ها استفاده کرد و در غیر این صورت اشکال ندارد.