گروه پرسش احکام
کدرهگیری 960
تاریخ ثبت 1439/02/15
جراحی زیبایی

سلام علیکم آیا جراحی پلاستیک مثل جراحی بینی یا کاشت گونه فقط به قصد زیبایی جایز است؟
اگر هم جنبه درمانی داشته باشد و هم جنبه زیبایی چطور؟ خیلی متشکرم
هوالعلیم
اشکال ندارد.