گروه پرسش احکام
کدرهگیری 964
تاریخ ثبت 1439/02/15
اهداء عضو

بسم اللَه الرحمن الرحیم با عرض سلام نظر حضرت عالی نسبت به اینکه ایا میشود اعضا بدن را بعد از فوت اهدا نمود چیست می توان وصیت کرد یا از نظر شرعی اشکال دارد
هوالعلیم
قبل از پاسخ به این سئوال متذکر می شوم مثله کردن بدن مسلمان شرعا حرام می باشد. بنابراین اگر چنانچه بتوانند آن را از جائی بدون این محذور تهیه نماید، نمی شود از بدن مسلمان استفاده نمود. و بر فرض جواز، و یا عدم آن وصیت تأثیری در جواز نخواهد داشت