گروه پرسش احکام
کدرهگیری 973
تاریخ ثبت 1439/02/15
شیر دادن مادربزرگ به نوه خود

سلام علیکم مادربزرگی به نوه اش یک ماه شیر داده است حالا پدر و مادر این نوزاد حکمشان چیست؟ متشکر
هوالعلیم
معلوم نیست که شرائط رضاع کاملاً متحقّق شده باشد فلذا حکمی ندارد.