گروه پرسش احکام
کدرهگیری 976
تاریخ ثبت 1439/02/15
اشتغال در ارگانهای دولتی

با عرض سلام آیا کارکردن در واحد حراست دانشگاه یا اداره اطلاعات اشکال دارد . چرا؟
هوالعلیم
بنده اطلاع چندانی از مسایل و امور جاریه در این نهادها را ندارم.