گروه پرسش احکام
کدرهگیری 984
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتداد

با سلام. آیا کسانی که در ابتدای انقلاب به خارج رفته اند و همانجا مانده اند و تقیدی به احکام اسلام ندارند. و نام اینها حسن و حسین و تقی و نقی است ، آیا اینها مرتد هستند؟
هوالعلیم.
خیر، ارتداد به این راحتی و سهولت عارض بر شخص نمیگردد.