گروه پرسش احکام
کدرهگیری 986
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام ارث

با سلام پدر ما حدودا 15ماه پیش فوت کرده ما 5 فرزند هستیم 2خواهر و 3برادر یکی از برادرها و دو خواهرم در زمان حیات پدرم ازدواج کرده اند آیا به بنده و برادر کوچکترم از ارث پدری حقی برای ازدواج تعلق میگیرد ؟
هوالعلیم
خیر.