گروه پرسش احکام
کدرهگیری 987
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام ارث

پدر و مادرم فوت کردند.4 برادر دارم که یکی از آنها مجرّد و 26 ساله و 5 خواهریم که 2 نفر آنان کوچکتر از بقیه خانواده مجرّد هستند . در آمد حال از اجاره مغازه به چه کسانی تقسیم می شود؟ آیا از این در آمد به پسرانی که ازدواح کرده اند و زندگی مستقل دارند سهم می رسد ممنونم و سپاسگزارم
هوالعلیم
به همه ورّاث باید تقسیم شود.