گروه پرسش احکام
کدرهگیری 988
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارث

به نام خدا.
با سلام و احترام. پدر اينجانب زمين بايري را در دامنه كوه با همكاري پسر عمو ها با خيابان بندي و احداث جوي آب و كاشتن درختان ميوه آباد مي كنند. بعد از فوت پدر پسر عمو ها اين درختان را به علت خشكسالي به خرج موجر در مي آورند و به آنها اجاره مي دهند كه درآن گلخانه سنتي احداث كنند. ولي از اجاره اين محل به اينجانب و برادرم كه قيم او هستم مبلغي پرداخت نمي كنند. وقتي از آنها پرسيدم كه با پول اجاره چكار كرده ايد گفتند كه چاه كنديم و غيره. سؤال اينجانب: آيا اعياني به ارث مي رسد؟ حق اينجانب از اجاره اين محل چیست؟
هوالعلیم
اعیانی مشمول ارث است و حقّ شما به اندازه سهم پدر شما است.