گروه پرسش احکام
کدرهگیری 993
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارث بردن نوه از پدر بزرگ

بسمه تعالي
سلام عليكم
پدر من در سال 1363 فوت نمود و پدر بزرگم قانونا"و شرعا" از يكي از وراث محسوب ميشد و ارث به او نيز تعلق گرفت. پدر بزرگم در سال1368 فوت نمود عموهايم با اين عذر كه پدر من قبل از پدر بزرگم فوت نموده ما را از سهم برندگان ارث ندانستند و تنها عنوان كردند كه مبلغ نا چيزي (50 هزار تومان) طبق وصيت پدر بزرگم(كه ما هيچ وقت آن وصيت نامه را نديديم) به ما تعلق ميگيرد.حال سؤال من اين است كه:
1 آيا به ما ارث تعلق ميگرفت يا نه؟
2 اگر جواب مثبت است بعد از گذشت 20 سال ما ميتوانيم ادعايي داشته باشيم يا نه؟
با تشكر و آرزوي توفيق روزافزون براي شما عزيزان
هوالعلیم
1 خیر
2 خیر