گروه پرسش احکام
کدرهگیری 994
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارث در مذهب شافعی

با سلام
اگر مردی که دارای مذهب شافعی است فوت نماید و از طبقه اول تنها ورثه یک دختر باشد آیا برادر و خواهر متوفا نیز جزء وراث وی درمذهب مذکور تلقی میشوند و یا خیر؟درصورت مثبت بودن پاسخ ،سهم الارث هرکدام از آنان چقدر است؟
لطفاٌراهنمایی بفرمایید.
هو العلیم
فقط ارث به دختر می رسد.