گروه پرسش احکام
کدرهگیری 995
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارث مادر

با سلام. آیا ارث مادر بین پسر و دختر یکسان تقسیم می شود و آیا بهشت زهرا غصبی است و نمی توان مرده در آن دفن کرد؟
هوالعلیم
یکسان نمی باشد و راجع به بهشت زهرا ظاهراً اشکالی ندارد.