گروه پرسش احکام
کدرهگیری 999
تاریخ ثبت 1439/02/15
اهداء ملک قبل از وفات

سلام عليكم
پدرمن درسال 1377 فوت نمود.ضمناًپدرم زماني كه درقيدحيات بودندبراي برادرناتني ام مقدار 25000 متر زمين كشاورزي دادندبدون هيچگونه دستنوشته اي كه ديگر از همسر ودوپسر و6 دختر از همسر ديگرش ادعايي نداشته باشدودرسال 1386 مقدار 10000 متر ازاين زمين را رسماً به نام ايشان انتقال داديم ولي حالا پس از 10 سال از فوت پدرم برادرم ادعا كرده كه ازتمام املاك ازجمله يك باب مغازه ويك باب منزل مسكوني ودو قطعه زمين كشاورزي ارثم راميخواهم .باتوجه به اينكه سهم الرث وراث تقريباٌ به اندازه همان زمين است كه گرفته آيا ميبايست سهم الارث ازكليه اموال را به ايشان داد؟به حق ترين كاري كه بايد انجام داد تا خانواده ام را ازاين نگراني درآورم وحقي نيز از ايشان ضايع نشودچيست؟
باتشكرفراوان
هوالعلیم
اگر چنانچه برای اهداء مقدار 25000 متر در زمان حیات قرائنی وجود دارد باید همان مقدار را بعنوان ارث از مایملک پدر به ایشان واگذار نمود، در غیر این صورت سهم ارث ایشان مثل سایر ورثه می باشد.